UNICEF – III Edycja akcji “Wszystkie kolory świata”

Katarzyna Rohoza

Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?

Nie. Ale każdy z nas może!

Drodzy Rodzice!

Nasze przedszkole bierze udział w III edycji akcji UNICEF “wszystkie kolory świata”, która ma na celu pomoc dzieciom w Sudanie Południowym. Prowadzimy dla dzieci zajęcia edukacyjne na temat trudnej sytuacji dzieci w Afryce. W ramach projektu dzieci i rodzice przygotują własnoręcznie uszyte lalki.
Najpiękniejsza lalka wybrana przez uczestników projektu zostanie zgłoszona do konkursu na najpiękniejszą spośród wszystkich zgłoszonych przez placówki oświatowe. Zorganizowana zostanie również zbiórka pieniędzy. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione szczepionki (koszt jednej szczepionki wynosi 10 zł). Pozwolą one uratować życie dzieci.

Więcej informacji na stronie UNICEF.