Bo ja tańczyć chcę… :)

Katarzyna Rohoza

03 listopada 2015r. „ Biedronki” uczestniczyły w zajęciach gimnastyczno-tanecznych prowadzonych przez Panią Beatę Broniek. Dzieci z dużym zaangażowaniem i radością wykonywały często dość  skomplikowane figury. Wykazywały się dużą pomysłowością w realizacji własnych układów.  Ponieważ zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, przewidujemy  w najbliższym czasie ich kontynuację.

20151103_093317 20151103_093702 (1) 20151103_093702 20151103_093811 20151103_100218