Przedszkole nr 11 w Warszawie

Rada Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Sposób płatności na fundusz Rady Rodziców

Wpłata na rachunek bankowy
Numer rachunku bankowego:
04 1750 0012 0000 0000 2216 6859

W nazwie Odbiorcy należy wpisać:
Rada Rodziców
Przedszkole nr 11
ul. St.bois 3
00-184 Warszawa
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka
opłata na fundusz Rady Rodziców
Przedszkole nr 11