Przedszkole nr 11 w Warszawie

Kadra

Przedszkole zatrudnia 26 osób:

  • 12 nauczycieli (w tym dyrektor),
  • 2 nauczycieli specjalistów,
  • 12 pracowników administracji i obsługi.

Dyrektor przedszkola

mgr Wanda Koter
Nauczyciel dyplomowany

magister Pedagogiki, absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie: Edukacja Początkowa i Reedukacja

Nauczyciele

Oddział I Jaskółki

Barbara Tanert  mgr Karolina Janowska-Zielińska

Nauczyciel mianowany
dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego

Nauczyciel mianowany

 
Oddział II Krasnale

mgr Katarzyna Binkowska mgr Marlena Solnica
Nauczyciel kontraktowy
magister Edukacji Wczesnoszkolnej z Przedszkolną
Nauczyciel kontraktowy
magister Edukacji Wieku Dziecięcego
Studia podyplomowe: Sztuka- plastyka

 
Oddział III

mgr Sylwia Bałon mgr Claudia Chovgrani mgr Halina Zyśk
magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Magister pedagogiki specjalnej z zakresu Resocjalizacji Nauczyciel mianowany
magister pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Magister pedagogiki międzykulturowej i edukacji dorosłych
Studia kulturoznawcze ze specjalnością: ameryka łacińska .
Nauczyciel dyplomowany
magister Nauczania Początkowego
Magister Wychowania Przedszkolnego

 
Oddział IV 

mgr Edyta Wojdon-Ziemska  mgr Klaudyna Zakrzewska
Nauczyciel dyplomowany
magister Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
 nauczyciel kontraktowy
magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej