Przedszkole nr 11 w Warszawie

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Godzina Aktywność
07.00 – 08.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Własna aktywność dzieci. Zajęcia i zabawy wspierające rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci.
08.15 – 08.30 Zajęcia porządkowe, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
08.30 – 09.00 Śniadanie.
09.00 – 10.30 Tworzenie sytuacji edukacyjnych w ramach realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w grupach Tworzenie sytuacji edukacyjnych w ramach realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych w grupach i małych zespołach. Rozwijanie twórczej aktywność dzieci.  
10.30 – 11.30

Spacery, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe. Inspirowanie aktywnej postawy dzieci wobec środowiska w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Obserwowanie, odkrywanie, eksperymentowanie, badanie zjawisk przyrody.

11.30 – 12.00 Zajęcia porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 14.30 Odpoczynek (w młodszych grupach leżakowanie). utrwalanie poznanych wierszy, piosenek. Czytanie literatury dziecięcej.  Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej.  
13.00 – 16.00 Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci.
14.30 – 15.00 Podwieczorek.
15.00 – 17.30 Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci. Zabawy dowolne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. 

 

Zajęcia w języku angielskim odbywają się w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodniu w 15 minutowych blokach zabawowych w grupach 3-4 latków i 25 minutowych blokach w grupie 5-latków, podczas których nasi mali podopieczni grają, tańczą, słuchają historii, śpiewają, oglądają egzotyczne zabawki lub rozmawiają na przedstawione im tematy.
Zajęcia te są nieodpłatne!

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio, Video oraz podręczników.
Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtworzenia poznawanych obcojęzycznych słów. Nauka wtedy odbywa się zupełnie naturalnie i w związku z tym istnieje duża szansa na osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności.

 Zajęcia z języka angielskiego prowadzi mgr Natalia Siernicka posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Harmonogram zajęć języka angielskiego

Oddział I Jasnkółki Środa 9:00- 9:30 Piątek 9:00- 9:30
Oddział II Krasnale Środa 9:30- 10:00 Piątek 9:30- 10:00
Oddział III Rybki Środa 10:00- 10:30 Piątek 10:00- 10:30
Oddział IV Słoneczka Środa 10:30- 11:00 Piątek 10:30- 11:00