Przedszkole nr 11 w Warszawie

Projekty międzynarodowe

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

  1. Nasze przedszkole realizowało program Comenius uzyskując grant w wysokości 15 000 euro. Nazwa projektu to Common Future (Wspólna Przyszłość). Realizacja projektu obejmowała okres od września 2012 roku do sierpnia 2014 roku. Nasi zagraniczni Partnerzy to: Węgry, Litwa, Anglia, Włochy, Hiszpania i Turcja.
  2. Realizowaliśmy międzynarodowy projekt artystyczno-kreatywny ,,Moja ulubiona zabawka”- nasz partner Liwa.
  3. Współpracujemy z AIESEC – Polski Komitet Lokalny Warszawa SGH- cykl zajęć dla dzieci prowadzony przez wolontariuszy/studentów z różnych krajów.
  4. Zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt E-Twinning ,,Woda Życia”- nasi partnerzy Portugalia i Węgry oraz placówki oświatowe z Polski.