Przedszkole nr 11 w Warszawie

FROM SEED TO ATOM-OD NASIONA DO ATOMU

Nasze Przedszkole jest aktywne na platformie E-Twinning. Wraz z partnerami z Turcji, Włoch, Słowacji realizujemy program związany z dziedzictwem narodowym. Oto krótki opis projektu:

 Temat: FROM SEED TO ATOM-OD NASIONA DO ATOMU

Naszym głównym celem w tym projekcie jest pozyskanie uczniów, rodziców, szkół i wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza nauczycieli, aby mogli odkrywać bogactwa kulturowe obszarów, w których żyjemy, począwszy od naszego dziedzictwa kulturowego, które szybko zniszczył konsument, społeczność. Nasz projekt jest oparty na czterech głównych czynnikach, które możemy podsumować jako program nauczania, nauczyciel, uczeń i szkoła. W procesie kształcenia nauczyciele potrzebują programów edukacyjnych i szkoleniowych zgodnie z aktualnym rozwojem gospodarczym, socjologicznym i technologicznym. Zróżnicowane są oczekiwania przyszłych społeczeństw.

Wiedza i umiejętności, które należy dziś posiadać, uległy zmianie. Badania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w wielu krajach rozwiniętych zyskują na znaczeniu. Naszym głównym celem jest dzielenie się dobrymi praktykami na arenie międzynarodowej poprzez realizację tego projektu. Ten projekt pomoże stworzyć środowisko, w którym wszyscy będziemy uczyć się od siebie nawzajem.