Kadra i specjaliści

Przedszkole zatrudnia 25 osób:

- 12 nauczycieli (w tym dyrektor),
–  2 nauczycieli specjalistów,
– 11 pracowników administracji i obsługi.

Dyrektor przedszkola

 • mgr Wanda Koter
 • Nauczyciel dyplomowany

magister Pedagogiki, absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie: Edukacja Początkowa i Reedukacja

 • Katarzyna Binkowska
 • Nauczyciel kontraktowy

Magister Edukacji Wczesnoszkolnej z Przedszkolną

 • mgr Halina Zyśk
 • nauczyciel dyplomowany

magister Nauczania Początkowego, studia podyplomowe magister Wychowania Przedszkolnego

 • mgr Katarzyna Rohoza
 • Nauczyciel kontraktowy

magister Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej

 • mgr Magdalena Stroiwąs
 • Nauczyciel mianowany

magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 • mgr Klaudyna Zakrzewska
 • nauczyciel kontraktowy

magister Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 • mgr Edyta Wojdon-Ziemska
 • Nauczyciel dyplomowany

magister Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

 • mgr Marlena Solnica
 • Nauczyciel kontraktowy

Magister Edukacji Wieku Dziecięcego