O przedszkolu

“Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną, wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wszelkiej twórczości oraz z dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”

Dawid Lewis

Przedszkole nr 11 rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1960 roku. Od początku istnienia było miejscem przyjaznym dzieciom a rodzice i nauczyciele tworzyli atmosferę życzliwej współpracy.
Dziś nasze przedszkole kontynuuje tradycję otwartości na potrzeby małego dziecka, wspierania go, rozwijania umiejętności i talentów. Zależy nam, by dzieci czuły się u nas bezpiecznie i dobrze. Odpowiadamy na dziecięce pytania, pomagamy zrozumieć świat, uczymy wrażliwości i szacunku dla drugiego człowieka. Pamiętamy, że czas dzieciństwa, to czas zabawy i radości.

dyrektor Wanda Koter

 

Przedszkole położone jest na starym Muranowie, w sąsiedztwie Parku Krasińskich. W przedszkolu mieszczą się 4 oddziały dla dzieci w wieku od 3 do 5-u lat. Każdy oddział liczy 25 dzieci. Sale dziecięce wyposażone są w estetyczne i funkcjonalne meble spełniające standardy przyjęte dla małego dziecka. Różnorodność zgromadzonych pomocy dydaktycznych i zabawek sprzyja zaspokajaniu naturalnych potrzeb poznawczych dzieci. Przedszkole posiada salę do ćwiczeń gimnastycznych, gabinet Integracji Sensorycznej, gabinet logopedy oraz salkę do zajęć plastycznych. Po gruntownym remoncie w 2012 roku, w budynku zainstalowano: nowoczesny system pobierania opłaty godzinowej, intuicyjne domofony i wideofony oraz szybki, bezprzewodowy Internet. Dodatkowo obiekt znajduje się pod ciągłym nadzorem kamer.

Przedszkole nr 11