Opłaty i rekrutacja

Od dnia 1 września 2017 roku rodzice nie wnoszą opłaty za czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

Stawka żywieniowa: 8,00 zł dziennie za trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin organizacji posiłków pobierz

Opłat dokonujemy bezgotówkowo na rachunek bankowy

Numer rachunku bankowego:

 • opłata za wyżywienie: 50 1030 1508 0000 0005 5051 7043

W nazwie Odbiorcy należy wpisać:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście m.st.Warszawa
ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka,
za jaki miesiąc
opłata za żywienie
Przedszkole nr 11


 Wpłata na rachunek bankowy

Numer rachunku bankowego:
04 1750 0012 0000 0000 2216 6859

W nazwie Odbiorcy należy wpisać:
Rada Rodziców
Przedszkole nr 11
ul. St.bois 3
00-184 Warszawa
Tytułem:
Imię i nazwisko dziecka
opłata na fundusz Rady Rodziców
Przedszkole nr 11

 

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

                                 Szanowni Rodzice 

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dniem 28 grudnia 2012r. wprowadzono Regulamin Windykacji należności w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy oraz w jednostkach obsługiwanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy, co oznacza iż w przypadku nieterminowych płatności za przedszkole naliczane będą odsetki.

Dyrektor Przedszkola nr 11 informuje:

1.Opłata za wyżywienie jest wnoszona do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

2.Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu jest wnoszona do dnia 15 każdego następnego miesiąca.

W dniu następnym po upływie płatności należności stają się wymagalne i naliczane są odsetki za zwłokę oraz przeprowadza się windykację długu, włącznie z postępowaniem sądowym.

Szczegółowe informacje dot. zaległych odsetek i windykacji,  nieterminowego regulowania należności dostępne są w ,,Regulaminie windykacji należności”  w przedszkolu na półce w holu przy wejściu.

 

Rekrutacja

Rekrutacja do Przedszkola nr 11 na rok szkolny 2018/2019

Nabór dzieci na wolne miejsca w Przedszkolu nr 11 na rok szkolny 20182019 przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, która działa zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Rekrutacyjnej.

Kryteria i zasady rekrutacji oraz harmonogram znajdziecie Państwo na stronie Biura Edukacji (kliknij tutaj)

Zgodnie z zasadami rekrutacji rodzice wypełniają wniosek w systemie informatycznym, drukują go i po podpisaniu składają w przedszkolu. W przypadku nie korzystania z komputera i Internetu, rodzice pobierają wniosek w przedszkolu, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu. Wnioski o przyjęcie dziecka rodzice składają od 2 marca do 19 marca w godzinach 8:00 – 17:00.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają oświadczenia i/lub dokumenty potwierdzające spełnianie zaznaczonych kryteriów. Informację o kryteriach oraz wymaganych dokumentach znajdą Państwo na stronie Biura  Zasady_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddziałów_przedszkolnych

RODZICÓW ZAINTERESOWANYCH ZAPISANIEM DZIECKA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY 6 MARCA 2018 ROKU OD GODZ. 16:00 DO 17:30.

Zapraszamy Państwa razem z dzieckiem. Opowiemy o naszym przedszkolu, pokażemy sale zabaw i odpowiemy na Państwa pytania.

Rodzice, których dzieci już uczęszczają do przedszkola, jeżeli chcą aby ich dziecko kontynuowało edukację w naszym przedszkolu, muszą wypełnić i złożyć u dyrektora Deklarację potwierdzenia woli kontynuacji edukacji przedszkolnej do dnia 1 marca 2018 roku.

Deklaracja woli kontynuowania edukacji przedszkolnej

Po okresie rekrutacji, w ciągu roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola na zwalniane miejsca.

Serdecznie zapraszamy nowo przyjęte dzieci z rodzicami na spotkania adaptacyjne w dniach:

27.08 godz. 15.30-16.30

28.08 godz.15.30-16.30

29.08 godz. 15.30-16.30

Spotkanie organizacyjne dla rodziców z dyrektorem i psychologiem odbędzie się 

20.06 o godz. 16.30

Czy Twoje dziecko dojrzało do pójścia do przedszkola?

Drodzy Rodzice, wiek przedszkolny to okres osiągania kolejnego stadium dojrzałości dziecka: złoty wiek uczenia się, zdobywania doświadczeń społecznych i przystosowania się do życia w grupie. Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej, jest momentem przełomowym w jego życiu społecznym.

Czy Twoje dziecko dojrzało do pójścia do przedszkola?

Zazwyczaj dzieci osiągają tę dojrzałość między 3 a 4 rokiem życia. Zależy to od tempa ich indywidualnego rozwoju oraz doświadczeń. Zdarza się, że najbliższe osoby (babcia, mama) swoim zachowaniem przeszkadzają dziecku w osiągnięciu dojrzałości.

Dziecko jest gotowe do pójścia do przedszkola, gdy:

 • Dobrze znosi nieobecność mamy (zostaje pod opieką innych członków
  rodziny lub znajomych osób);
 • Z własnej inicjatywy oddala się od mamy, nie trzyma się kurczowo jej
  spódnicy (na spacerze odchodzi daleko nie oglądając się na mamę,
  potrafi samo odnaleźć drogę do domu);
 • Potrafi wykonać proste czynności samoobsługowe – wymagania, jakie
  stawia przedszkole w zakresie samoobsługi sprowadzają się do:
 • komunikowania potrzeb fizjologicznych,
 • umiejętności zdjęcia i podciągnięcia majteczek,
 • korzystania z papieru toaletowego,
 • umiejętności umycia rąk mydłem i wytarcia w ręcznik,
 • umiejętności samodzielnego jedzenia (posługiwania się łyżką i
  widelcem) a także gryzienia!
 • samodzielnego ubierania i rozbierania się dziecka (przynajmniej
  podejmowania takich prób).

Jak przygotować dziecko do pobytu w przedszkolu?

Im więcej sposobów wykorzystasz, tym lepiej:

 • Czytanie opowiadań, których bohaterowie chodzą do przedszkola.
 • Oglądania Domowego Przedszkola lub Jedyneczki w TV z odpowiednim
  komentarzem.
 • Rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do
  przedszkola.
 • Opowieści rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola.
 • Uświadomienie dziecku zalet przedszkola – wielu nowych kolegów do
  zabawy, dużo zabawek, wychowawczyni, która zna ciekawe zabawy,
  wierszyki i piosenki (ale bez przesady, nie chcemy przecież, żeby potem
  się rozczarowało).
 • Poinformowanie dziecka dlaczego będzie chodzić do przedszkola ( np.
  bo mama musi iść do pracy i rodzice zdecydowali, że w przedszkolu
  dziecko będzie miało najlepszą opiekę; niektóre dzieci przyjmują
  argument, że mama chodzi do pracy, tata chodzi do pracy i dziecko ma
  swoją pracę, czyli przedszkole).
 • Zapoznanie z przedszkolem – oglądanie ogródka, sal, zabawek, krótki
  kontakt z przyszłą wychowawczynią i dziećmi, omówienie planu dnia i
  przedszkolnych zwyczajów.
 • Jeśli to możliwe uczestniczenie w zajęciach razem z mamą.
 • Wspólne kupowanie ręczniczka dla przyszłego przedszkolaka.
 • Ćwiczenie z dzieckiem samoobsługi! Dotąd było tak, że mama lepiej znała potrzeby dziecka niż ono same, reagowała nie tylko na słowa, ale i na gesty. W nowej sytuacji dziecko często ma problem żeby wyartykułować swoje potrzeby, dlatego ważne jest, aby umiało (a chociaż podejmowało próby), by je zaspokoić. Dużo łatwiej adaptują się dzieci samodzielne, niż te zależne od dorosłych.
 • Uczestniczenie w zebraniu rodziców nowo przyjętych dzieci. Jest to
  świetna okazja, aby się wzajemnie poznać, zebrać informacje o
  dzieciach i życiu przedszkola. Dobrze byłoby nawiązać kontakt z
  rodzicami innego dziecka z tej grupy i zapoznać bliżej swoje pociechy.
  Gdy dziecko wchodząc do nowej grupy rówieśników i zna, chociaż jedną
  osobę, może mu to bardzo ułatwić te pierwsze trudne dni.
 • Dziecko powinno być przygotowywane stopniowo, nie róbmy
  wszystkiego na raz, rozciągnijmy ten proces w czasie, aby mogło oswoić
  się z myślą o tym, że pójdzie do przedszkola.

Rodzicu pamiętaj:

 • Nie przedłużaj pożegnań w szatni – pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu – jeśli zrobisz
  to choć raz, dziecko będzie wiedziało, że łzami można wiele wymusić.
 • Nie obiecuj: „Jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz”. Kiedy
  będziesz odbierać dziecko, możesz dać mu maleńki prezent –
  niespodziankę, ale nie może być to forma przekupywania.
 • Nie wypytuj dziecka o szczegóły związane z pobytem w ciągu dnia w
  przedszkolu, poczekaj, aż samo nabierze ochoty aby ci o wszystkim
  opowiedzieć.
 • Czasami lepiej jest, gdy dziecko do przedszkola odprowadza tato, gdyż
  rozstania z tatą są w niektórych przypadkach mniej bolesne.
 • Wielokrotnie zapewniaj dziecko, że na pewno odbierzesz je z
  przedszkola.
 • Żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem. To napawa
  optymizmem i daje poczucie bezpieczeństwa, że wszystko jest w
  porządku.

Wyprawka przedszkolaka:

Ubranka do przedszkola:

 • obuwie do przedszkola – kapcie najlepiej na rzepy lub zatrzaski,
  koniecznie antypoślizgowe
 • komplecik ubranek do przebrania, np. dresik, koszulka, majteczki,
  rajstopki lub skarpetki (muszą być zawsze w szafeczce w szatni)

Artykuły higieniczne:

 • szczoteczka i pasta do zębów
 • grzebyk lub szczotka do włosów
 • chusteczki higieniczne

Co przyda się wiosną i latem:

 • chusteczka, czapka na głowę, krem z filtrem

Co przyda się zimą:

 • spodnie do zabaw na śniegu, zapasowe rękawiczki, tłusty krem

Mile widziane są również artykuły piśmiennicze, np. papier xero, bloki rysunkowe/techniczne, teczki na prace plastyczne dzieci.