Polityka prywatności

Polityka prywanosci RODO P11

W Przedszkolu nr 11 w Warszawie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD) Pana Wojciecha Dłubaka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych w przedszkolu. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl