Zajęcia

Ramowy rozkład dnia

Godzina Aktywność
07.00 – 08.15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy wspierające rozwój dziecka, zabawy integrujące grupę.
08.15 – 08.30 Zajęcia porządkowe, zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne.
08.30 – 09.00 Śniadanie.
09.00 – 10.30 Edukacja w ramach realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych w grupach. Rozwijanie twórczej aktywność dzieci.
10.30 – 11.30 Spacery, gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub w sali.
11.30 – 12.00 Zajęcia porządkowe, higieniczne, przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 14.30 Odpoczynek (w młodszych grupach leżakowanie). utrwalanie poznanych wierszy, piosenek. Czytanie literatury dziecięcej.
13.00 – 16.00 Zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami dzieci.
14.30 – 15.00 Podwieczorek.
15.00 – 17.30 Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości i potrzeb dzieci.

Opis zajęć

Zajęcia w języku angielskim odbywają się w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodniu w 15 minutowych blokach zabawowych w grupach 3-4 latków i 25 minutowych blokach w grupie 5-latków, podczas których nasi mali podopieczni grają, tańczą, słuchają historii, śpiewają, oglądają egzotyczne zabawki lub rozmawiają na przedstawione im tematy.
Zajęcia te są nieodpłatne!

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio, Video oraz podręczników.

Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtworzenia poznawanych obcojęzycznych słów. Nauka wtedy odbywa się zupełnie naturalnie i w związku z tym istnieje duża szansa na osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności.

Harmonogram zajęć języka angielskiego

Zajęcia z języka angielskiego prowadzi mgr Natalia Siernicka  posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Poniedziałek:

Grupa III Słoneczka 10:30-11:00/ 13:00-13:30

Grupa IV Myszki 10:00 – 10:30/12:30-13:00

Wtorek:

Grupa I Krasnale 9:00-9:30

Grupa II Rybki 9:30 – 10:00

Środa:

Grupa I Krasnale 9:00-9:30

Grupa II Rybki 9:30 – 10:00

Grupa III Słoneczka 10:30-11:00

Grupa IV Myszki 10:00-11:30

 

 

 

Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez panią Joannę Dembowską, nauczyciela stażystę.

Harmonogram zajęć rytmiki

Poniedziałek:

Grupa I Krasnale 15:00-15:30

Grupa II Rybki 15:30 – 16:00
Grupa III Słoneczka 14:30 – 15:00
Grupa III Myszki 14:30 – 15:00

Środa:

Grupa I Krasnale 15:00 – 15:30

Grupa III Rybki 14:30 – 15:00
Grupa III Słoneczka 14:00 – 14:30
Grupa IV Myszki 13:30-14:00

 

Opis zajęć

Ruch jest najbardziej naturalną i charakterystyczną cechą rozwoju człowieka. W wychowaniu fizycznym nadrzędną rolę odgrywa wspieranie, pielęgnowanie i zachowanie jak najbardziej naturalnych form ruchu oraz kierowanie rozwojem cech motoryki, w taki sposób, aby można rozwinąć i kształtować umiejętności ruchowe.

Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego, w której ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Przy pomocy ruchu możemy wpływać na prawidłową sylwetkę i postawę ciała. Postawa ciała jest nawykiem ruchowym! Jest jednym ze składników prawidłowego rozwoju oraz statycznej i dynamicznej sprawności ciała.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu kierowana jest głównie do dzieci z wadami niewymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Wady w tym przypadku są wynikiem słabego umięśnienia, dystonii mięśniowej oraz nieprawidłowych nawyków w utrzymywaniu postawy ciała.

Uwzględniając wiek dzieci (3-6 lat), na zajęciach stosowane są głównie gry i zabawy oraz ćwiczenia indywidualne na konkretne wady postawy. Gry i zabawy dobierane są w taki sposób, aby spełniały kilka podstawowych kryteriów:

  • kształtowały odruch poprawnej postawy ciała;
  • oddziaływały na poszczególne grupy mięśniowe w celu likwidacji dystonii mięśniowej;
  • stwarzały możliwość utrzymania poprawnej pozycji w trakcie trwania całej zabawy czy gry ruchowej;
  • sprzyjały odciążeniu kręgosłupa od ucisku osiowego.

IMG_6729   IMG_6732   IMG_6735

 

 

Harmonogram zajęć gimnastyki korekcyjnej

 

Grupa I Krasnale - czwartek godz. 9.00-10.000

Grupa II Rybki       – czwartek godz. 10.00-11.00

Grupa III Słoneczka- piątek godz. 12.30-13.30

Grupa IV Myszki      – piątek godz. 13.30- 14.30

 

Harmonogram imprez i teatrzyków dla dzieci

w roku szkolnym 2017/2018

Nazwa imprezy Data, godzina Rodzaj/forma imprezy, wydarzenia
„Cyrk sznurkowy” 20.09.17r.Godz. 09.15 Przedstawienie teatralne
„Muzyczna podróż za jeden uśmiech” 29.09.17r.Godz. 10.00 Koncert muzyczny
”Przygody małpki Malwinki” 25.10.17r..Godz. 9.15 przedstawienie teatralne
„ Jak Antek artystą został” 27.10.17r..Godz. 10.00 Koncert muzyczny
„ Piotruś i wilk” 08.11.17r.Godz. 09.15 Bajka muzyczna
Spotkanie z Mikołajem oraz przedstawienie ,, Grudniowa opowieść” 06.12.17r.Godz. 13.00 Impreza integracyjna + przedstawienie teatralne
„ Cyrk pomponi” 24.11.17r.Godz. 09.30 występ cyrkowców
Spotkanie świąteczne – warsztaty plastyczne 18.12.17r.Godz. 16.00 gr II i III

19.12.17r. godz. 16.00 gr I i IV

Spotkanie dla dzieci i rodziców
„ Bal karnawałowy” 30.01.18r.Godz. 09.30 impreza dla dzieci
Dzień Babci i Dziadka 12.02.18r.(gr. II i III)Godz.15.00  13.02.18r.(gr. I i IV )Godz. 15.00 Spotkanie z babcią i dziadkiem
,, Mała królewna” 07.02.18r.Godz. 09.15 Przedstawienie teatralne
„Na wozie” 07.03.18r.Godz. 09.15 przedstawienie teatralne
,, Legendy warszawskie-Wars i Sawa” 11.04.18r.Godz. 09.15 Koncert muzyczny
„ Zielony kapturek” 27.04.18r.Godz. 09.15 Przedstawienie teatralne
,,Święto Rodziny”- dzień mamy i taty 28.05.178r.Godz. 16.00 Impreza integracyjna
„ Dzień dziecka” 4..06.18r.Godz. 09.30-16.00 wyjazd do Farmy pod Kogutem
„ Wielka wyprawa przez nieznane morza i oceany” 13.06.18r.Godz. 9.15 koncert muzyczny
,, Zakończenie roku szkolnego” dla gr III i IV  19.06.18r. godz. 16.00

Informacje o innych zajęciach realizowanych z funduszy Rady Rodziców podawane są na każdy miesiąc w kalendarzu imprez na tablicy ogłoszeń.

 

Planowane w roku szkolnym 2014/2015 zebrania z rodzicami poszczególnych grup.

Zebranie z rodzicami dla wszystkich grup 7.09.2017r. Godz. 17:00 Sprawy organizacyjne

 

Dni otwarte dla rodziców (spotkanie indywidualne z nauczycielem grupy):

Grupa I ostatnia środa wtorek miesiąca 15:30-16:30
Grupa II ostatnia środa miesiąca
Grupa III ostatni piątek miesiąca 16:00 – 17:00
Grupa IV ostatni piątek miesiąca 16:00 – 17:00

Zajęcia otwarte dla rodziców

Katarzyna Rohoza gr. II  07.02.2018
godz.15:00
Magdalena Stroiwąs – gr. III  01.02.2018
godz.15:30
Halina Zyśk – gr. I  04.04.2018
godz. 15:30
Edyta Wojdon-Ziemska- gr. IV  30.03.2018
godz.15:30
Marlena Solnica – gr. IV  31.01.2018
godz.15:30
Katarzyna Binkowska- gr. I  30.01.2018
godz.15:30
Klaudyna Zakrzewska- gr. III  01.03.2018
godz. 15:00

 

 

Godziny pracy specjalistów

LOGOPEDA Monika Łukaszuk Środa 8:00 – 14:00
Piątek 8:00 – 14:30
PSYCHOLOG Katarzyna Wesołowska Poniedziałek 9:00 – 14:00
TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
Elwira Orzyłowska-Sosnówka
Środa 8:15 – 11.15