Przedszkole nr 11 w Warszawie

Program edukacji teatralnej dla przedszkolaków

PROGRAM EDUKACJI TEATRALNEJ W PRZEDSZKOLU NR 11

 

Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo aktywne i chłonne nowych wrażeń. Cechuje je naturalna potrzeba ekspresyjnego wyrażania swoich uczuć oraz przeżyć. W zabawach rzeczywistość przeplata się z fantazją. Zabawa w teatr jest jednym z naturalnych sposobów wychowywania dzieci. W teatralnych doświadczeniach, kształtują się głębokie przeżycia artystyczne które w bardzo dużym stopniu wpływają na ich harmonijny rozwój., w której różne rodzaje ekspresji znajdują swój najpełniejszy wyraz. Gra aktorska jest wyjątkową okazją do osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko, co jest bardzo ważne w pierwszym etapie kształcenia. Stymuluje bowiem „młodego aktora” do większego wysiłku, odwagi, staje się motywacją do nowych wyzwań. Daje również poczucie własnej wartości, godności i nadaje sens twórczej aktywności zarówno dziecka, jak i nauczyciela.

 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Program edukacji teatralnej powstał z myślą o potrzebach Przedszkola Nr 11 w Warszawie. Stanowi on uzupełnienie zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego poprzez wprowadzanie różnorodnych form aktywności twórczej. Program nie odnosi się do konkretnej grupy wiekowej. Jego realizacja zależy głównie od postawy i zainteresowań nauczyciela, który spośród wielu treści zawartych w programie wybierze najbardziej odpowiednie dla swoich wychowanków, uwzględniając przy tym ich osobiste zainteresowania.

 

Program teatralny realizowany jest w oddziale IV ( dzieci 5-6 letnie) od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2019r.