KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Specjaliści

Godziny pracy specjalistów

LOGOPEDA
Monika Łukaszuk

Poniedziałek 08:00-14:00
Środa 08:00-14:00

PSYCHOLOG
(zatrudniony w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie)
Katarzyna Wesołowska
 Czwartek 09:00-13:00
TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (SI)
Olga Załęska
 Wtorek 08:00-12:30

 
mgr Katarzyna Wesołowska
Psycholog

Zadania psychologa w przedszkolu: diagnoza rozwoju społecznego, emocjonalnego, intelektualnego dziecka na prośbę rodziców, sondażowe badanie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich, rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dziecka, prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dla dzieci z kłopotami w nauce czytania i pisania (grupa ryzyka dysleksji),

pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w grupach, indywidualne konsultacje dla rodziców – porady, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych, upowszechnianie wiedzy psychologicznej – prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem.

Kontakt rodziców z psychologiem:
w wyżej wymienionych godzinach pracy (można umówić się telefonicznie 22 831 20 17), w trakcie dyżurów popołudniowych organizowanych kilka razy w roku.

mgr Olga Załęska
Terapeuta Integracji Sensorycznej

W przedszkolu funkcjonuje dobrze wyposażony gabinet terapii sensorycznej, w którym systematycznie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dla dzieci wymagających tego rodzaju wsparcia. Udział w zajęciach, daje dzieciom szansę na prawidłowy rozwój.

Co to jest integracja sensoryczna (SI)?
Każde dziecko rozwija się i uczy poprzez informacje docierające do ciała za pośrednictwem narządów zmysłów. Wszystkie układy zmysłowe i mózg funkcjonują we współzależności. Informacje pochodzące z wszystkich narządów zmysłów i wielu ośrodków mózgowych łączą się ze sobą, by reagować właściwie na wymogi otoczenia.

 Integracja sensoryczna to właśnie proces łączenia informacji odbieranych za pomocą różnych zmysłów. U niektórych osób proces ten jest zakłócony, co powoduje trudności w uczeniu się nowych umiejętności i w zachowaniu.

Jako pierwsza zwróciła na to uwagę Jean Ayres w latach 60 – 70 XX wieku. Opracowała metody diagnozy i terapii dzieci, które mają specyficzne trudności. Według Ayres przyczyną wielu dziecięcych kłopotów w uczeniu są trudności w opracowywaniu i łączeniu informacji odbieranych przez wszystkie systemy zmysłowe (dotyk, równowaga, wzrok, słuch, węch, smak).

Dla kogo terapia metodą integracji sensorycznej?

terapia metodą integracji sensorycznej pomaga dzieciom, które tak jak:

Krzyś, 6 – latek, ma trudności z posługiwaniem się nożyczkami, kolorowaniem i pisaniem w liniach. Trzyma ołówek, jakby coś stemplował.

Marysia, 7 lat, często potyka się o własne stopy i przewraca. Nie potrafi skakać na jednej nodze. Nie lubi bawić się na placu zabaw i korzystać z istniejących tam urządzeń.

Ernest, 6–latek, ma duże trudności ze słuchaniem i wypełnianiem poleceń. Nie może wykonać więcej niż jedno polecenie na raz. Jego nauczyciel mówi, że śni na jawie a zanim następny dzień nadejdzie, zapomina czego nauczył się poprzedniego dnia.

Marta, 5 lat, ślini się i ma kłopoty z zamykaniem ust. Ma wąska twarz, nie lubi gryźć ani żuć. Mówi niewyraźnie. Chodzi dobrze, ale nie lubi samodzielnie się ubierać. Jest cicha i spokojna. Hałas i zamieszenie powodują, że sprawia wrażenie przestraszonej.

Pola, 3 lata, często płacze, kaprysi i narzeka, nie lubi nowych miejsc ani zmian w schemacie dnia. Jej ruchy nie są płynne. Matka musi mówić głośno i stać naprzeciwko córki, by Pola jej słuchała i zwracała na nią uwagę.

Józek, 9 lat, lubi się kłócić i walczyć. Nie może usiedzieć spokojnie, ciągle się denerwuje, wydaje się, że własne myśli go rozpraszają. Nawet w ciepły dzień lubi nosić ubranie z długim rękawem. Zawsze porusza się szybko, biega zamiast chodzić. Rozpoznanie i wprowadzenie terapii

Dlaczego ważne jest wczesne rozpoznanie i wprowadzenie terapii integracji sensorycznej?

Wczesna interwencja pozwala uchwycić podstawowe problemy we wczesnym stadium, gdy układ nerwowy rozwija się i dojrzewa. Im młodsze dziecko tym układ nerwowy jest bardziej plastyczny, a więc są większe szanse na uzyskanie poprawy w krótszym czasie.

Przy wczesnym rozpoznaniu unika się powstania wtórnych trudności. W wieku 6 – 7 lat dziecko staje się bardziej świadome i wie, że „coś ze mną nie tak”. Czasami unika właśnie tych czynności, których najbardziej potrzebuje. Wcześniejsze niepowodzenia wpływają na samoocenę dziecka i jego wiarę we własne możliwości. Tak tworzy się błędne koło.

Na czym polega terapia?
Terapia integracji sensorycznej może być prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach prowadzonych przez kwalifikowanych terapeutów. Terapia ma postać „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i ma przekonanie, że kreuje zajęcia wspólnie z terapeutą.

Podczas terapii dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności lecz wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw tych umiejętności, a one pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

mgr Monika Łukaszuk
Logopeda

Logopeda, pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy. Pomocą logopedyczną objęte są przedszkolaki: z opóźnionym rozwojem mowy, różnego rdzaju dyslalią, z zaburzeniami mowy spowodowanymi uszkodzeniami słuchu, itd.

We wrześniu i październiku każdego roku szkolnego, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, prowadzone są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci. Po badaniach przesiewowych, prowadzone są badania diagnostyczne dzieci ze wskazaniami do terapii.

Po zakończeniu badań, wszyscy rodzice są informowani o ich wynikach. Terapia w formie zajęć indywidualnych, prowadzona jest z dziećmi z grup III i IV, w dobrze wyposażonym gabinecie. Z dziećmi z grupy I i II, prowadzone są zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej: warsztaty w których biorą udział dzieci z rodzicami (dla chętnych rodziców), są to zajęcia warsztatowe z całą grupą z udziałem nauczyciela-wychowawcy oraz chętnych rodziców.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają około 15 – 20 minut.

Praca nad usprawnianiem zaburzonej mowy dziecka, wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej, zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą.

Mowa jest podstawowym narzędziem nawiązywania kontaktów społecznych – daje możliwość komunikowania się z otoczeniem. Dzięki niej, dziecko zdobywa informacje, wyraża własne sądy, upodobania, uczucia i emocje. Zaburzenia mowy w bardzo znacznym stopniu wpływają na relacje z rówieśnikami i dorosłymi, na pojawianie się trudności w nauce czytania i pisania, a tym samym na trudność osiągania w przyszłości sukcesów w szkole.

Kontakt rodziców z logopedą: w czasie wyżej podanych godzin pracy w przedszkolu, można umówić się także telefonicznie na indywidualne konsultacje – 22 831 20 17