KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Specjaliści

Godziny pracy specjalistów

LOGOPEDA
Monika Łukaszuk

 

PSYCHOLOG
Katarzyna Wesołowska
(zatrudniona w poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 w Warszawie)

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 12 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

 
mgr Katarzyna Wesołowska
Psycholog

Zadania psychologa w przedszkolu: diagnoza rozwoju społecznego, emocjonalnego, intelektualnego dziecka na prośbę rodziców, sondażowe badanie gotowości szkolnej dzieci 6-letnich, rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka,wyjaśnianie przyczyn trudności w zachowaniu dziecka, prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dla dzieci z kłopotami w nauce czytania i pisania (grupa ryzyka dysleksji),

pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w grupach, indywidualne konsultacje dla rodziców – porady, pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych, upowszechnianie wiedzy psychologicznej – prowadzenie spotkań grupowych na tematy związane z rozwojem dziecka i jego wychowaniem.

Kontakt rodziców z psychologiem:
w wyżej wymienionych godzinach pracy (można umówić się telefonicznie 22 831 20 17), w trakcie dyżurów popołudniowych organizowanych kilka razy w roku.

 

mgr Monika Łukaszuk
Logopeda

Logopeda, pomaga dzieciom eliminować zaburzenia mowy. Pomocą logopedyczną objęte są przedszkolaki: z opóźnionym rozwojem mowy, różnego rdzaju dyslalią, z zaburzeniami mowy spowodowanymi uszkodzeniami słuchu, itd.

We wrześniu i październiku każdego roku szkolnego, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców, prowadzone są przesiewowe badania mowy wszystkich dzieci. Po badaniach przesiewowych, prowadzone są badania diagnostyczne dzieci ze wskazaniami do terapii.

Po zakończeniu badań, wszyscy rodzice są informowani o ich wynikach. Terapia w formie zajęć indywidualnych, prowadzona jest z dziećmi z grup III i IV, w dobrze wyposażonym gabinecie. Z dziećmi z grupy I i II, prowadzone są zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej: warsztaty w których biorą udział dzieci z rodzicami (dla chętnych rodziców), są to zajęcia warsztatowe z całą grupą z udziałem nauczyciela-wychowawcy oraz chętnych rodziców.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają około 15 – 20 minut.

Praca nad usprawnianiem zaburzonej mowy dziecka, wymaga systematyczności, wytrwałości i cierpliwości. Efekty terapii logopedycznej, zależne są w ogromnej mierze od współpracy rodziców z logopedą.

Mowa jest podstawowym narzędziem nawiązywania kontaktów społecznych – daje możliwość komunikowania się z otoczeniem. Dzięki niej, dziecko zdobywa informacje, wyraża własne sądy, upodobania, uczucia i emocje. Zaburzenia mowy w bardzo znacznym stopniu wpływają na relacje z rówieśnikami i dorosłymi, na pojawianie się trudności w nauce czytania i pisania, a tym samym na trudność osiągania w przyszłości sukcesów w szkole.

Kontakt rodziców z logopedą: w czasie wyżej podanych godzin pracy w przedszkolu, można umówić się także telefonicznie na indywidualne konsultacje – 22 831 20 17