Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Stawka żywieniowa od lutego 2022 roku: 11,00 zł dziennie za trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek

Sposób płatności za przedszkole

Opłat dokonujemy bezgotówkowo na rachunek bankowy
Numer rachunku bankowego:

opłata za wyżywienie: 50 1030 1508 0000 0005 5051 7043
W nazwie Odbiorcy należy wpisać:
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście m.st.Warszawa
ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa
Tytułem: 
Imię i nazwisko dziecka,
za jaki miesiąc
opłata za żywienie
Przedszkole nr 11

 Dyrektor Przedszkola nr 11 informuje:

Opłata za wyżywienie jest wnoszona do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

W dniu następnym po upływie płatności należności stają się wymagalne i naliczane są odsetki za zwłokę oraz przeprowadza się windykację długu, włącznie z postępowaniem sądowym.

Szczegółowe informacje dot. zaległych odsetek i windykacji, nieterminowego regulowania należności dostępne są w ,,Regulaminie windykacji należności” w przedszkolu na półce w holu przy wejściu.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dniem 28 grudnia 2012r. wprowadzono Regulamin Windykacji należności w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy oraz w jednostkach obsługiwanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy, co oznacza iż w przypadku nieterminowych płatności za przedszkole naliczane będą odsetki.

Od dnia 1 września 2017 roku rodzice nie wnoszą opłaty za czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

UCHWAŁA NR XLIX/1205/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi realizowane są w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w całym czasie ich pracy.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.