Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w godzinach pracy przedszkola od godz. 7.00 do godz. 17.30 od poniedziałku do piątku.

Stawka żywieniowa (opłata zmienna) naliczana jest za każdy dzień pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi:

 • za trzy posiłki - 14,00 zł.
 • śniadanie - 3,50 zł.
 • obiad - 7,00 zł.
 • podwieczorek - 3,50 zł.

Rodzice znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą ubiegać się o refundację posiłków z Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, z którym przedszkole współpracuje na podstawie umowy porozumienia.

Sposób płatności za przedszkole

Opłat dokonujemy:

 • bezgotówkowo,
 • na rachunek bankowy nr 50 1030 1508 0000 0005 5051 7043,
 • w nazwie Odbiorcy należy wpisać:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Śródmieście m.st.Warszawa
ul. Smolna 10A, 00-375 Warszawa,

 • tytułem: 
  • Imię i nazwisko dziecka,
  • za jaki miesiąc,
  • opłata za żywienie,
  • Przedszkole nr 11.

Opłata za wyżywienie jest wnoszona do 10 dnia miesiąca, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.

Windykacja należności

W dniu następnym po upływie płatności  - należności stają się wymagalne i naliczane są odsetki za zwłokę oraz przeprowadza się windykację długu, włącznie z postępowaniem sądowym.

Szczegółowe informacje dot. zaległych odsetek i windykacji, nieterminowego regulowania należności dostępne są w ,,Regulaminie windykacji należności” w przedszkolu na półce w holu przy wejściu.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXX/2643/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dniem 28 grudnia 2012r. wprowadzono Regulamin Windykacji należności w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy oraz w jednostkach obsługiwanych przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Śródmieście m.st. Warszawy, co oznacza iż w przypadku nieterminowych płatności za przedszkole naliczane będą odsetki.