Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Power

INNI ALE TACY SAMI  

POWERSE-2019-1-PL01-KA101- 064180

CEL NASZEGO PROJEKTU:

Edukacja międzykulturowa zajmuje ważne miejsce w pracy naszego przedszkola, dla dzieci innej narodowości adaptacja jest bardzo trudna. Muszą zmierzyć się z inną kulturą, językiem, przyjętymi normami i zasadami. Sytuacja ta często może prowadzić do szoku kulturowego i być bardzo stresująca dla ucznia, ale także i nauczyciela.

Najczęstszą barierą jest język, ale również różnice między systemami edukacji, uwarunkowania psychologiczne i rozwojowe, status prawny dziecka i rodzica. Aby uniknąć sytuacji stresowych ale także widząc korzyści płynące z wprowadzania edukacji międzykulturowej i biorąc pod uwagę zainteresowanie dzieci, rodziców i nauczycieli tą tematyką, chcielibyśmy kontynuować i rozszerzyć ten aspekt edukacji w naszym przedszkolu.

W trakcie realizacji naszych celów chcemy by podjęte działania przyniosły poprawę w następujących obszarach:

Podniesienie kompetencji językowych ( język angielski i hiszpański) wśród pracowników naszego przedszkola. Istnieje potrzeba podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli i kadry kierowniczej oraz uzyskanie certyfikatu z języka hiszpańskiego by móc wykorzystać potencjał nauczyciela i wprowadzić drugi język obcy w przedszkolu.

Podniesienie tych kwalifikacji znacznie ułatwi kontakty międzynarodowe, pomoże w wymianie dobrych praktyk i da nowe możliwości dla różnych rodzajów projektów, a co najważniejsze pomoże w komunikacji z rodzicami i dziećmi, którzy mówią w innym języku.

- Nauczyciele poznają innowacyjne systemy edukacyjne w innych krajach, szczególnie związane z edukacją międzykulturową. Wymiana doświadczeń oraz wspólne działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji, kompetencji zarówno poprzez udział w szkoleniach, jak i udział w projektach (e-Twinning, Erasmus +) mają pomóc naszej instytucji stać się nowoczesną i otwartą instytucją.

Chcemy zdobyć nowe doświadczenia i przenieść je na grunt naszego przedszkola, biorąc pod uwagę wartości edukacyjne.

-Pragniemy uzupełnić program z zakresu wielokulturowej edukacji. Okres przedszkolny jest najlepszym momentem na zbudowanie poczucia akceptacji innych kultur, religii i postaw. Pozwoli to kształtować postawy otwarte na świat bez barier i wrogości.

Planujemy indywidualne wyjazdy nauczycieli i kadry zarządzającej, a także dwa wyjazdy związane z "job shadowing". Ważną kwestią jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli.

Wyjazdy mają umożliwić nauczycielom lepsze posługiwanie się językiem obcym, co znacznie ułatwi komunikację w kolejnych kontaktach i planowanych projektach międzynarodowych. Kurs językowy zostanie dostosowany do aktualnego poziomu nauczycieli. Mobilności również odpowiadają potrzebie odświeżenia oferty edukacyjnej naszej placówki.

Dzięki obserwacjom w wybranych instytucjach zagranicznych, przedszkole będzie mogło wdrażać nowe metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Współpraca międzynarodowa ułatwi naszej placówce uwzględnić w programie nauczania zagadnienia związane z kwestiami wielokulturowymi.

Wyjazdy pozwolą poznać kulturę i obyczaje innych krajów oraz przekazać tę wiedzę uczniom i innym nauczycielom. Kursy wyposażą nas w nowe metody nauczania i niezbędne narzędzia do tego.

W oparciu o analizę potrzeb przedszkola, nauczycieli i naszych uczniów, głównymi celami, które chcemy osiągnąć są:

- Podnoszenie świadomości kulturowej wśród uczniów i nauczycieli. Przygotowywanie dzieci do roli obywatela wielokulturowego i wielojęzycznego.

- Nawiązywanie kontaktów i nabywanie umiejętności, które umożliwią realizację międzynarodowych projektów, takich jak Erasmus + i e-Twinning.

- Wspieranie nauczycieli w procesie uczenia się języka angielskiego i hiszpańskiego.

- Udział w kursach i wyposażenie nauczycieli w nowe, innowacyjne metody i techniki pracy dydaktycznej i edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym,

- Poprawa modelu uczenia się i nauczania poprzez obserwację tych procesów w innych krajach. Wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk.

-Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym jako instytucji aktywnej i dynamicznie rozwijającej się, która w swojej pracy z uczniami korzysta z najnowszych narzędzi, która stara się być instytucją otwartą na świat, dającą uczniom dobre wzorce.

Nauczyciele odwiedzą dwie placówki w ramach „job shadowing” (Istituto Comprensivo Lucignano we Włoszech oraz Escuela Infantil San Isidro w Hiszpanii). Podczas pobytu nauczyciele przyjmujący przedstawią nam plan, który wdrażają w pracy w środowisku wielokulturowym (obie placówki mają program edukacji międzykulturowej jako wiodący ze względu na dużą liczbę emigrantów).

Zapoznamy się z rocznym planem pracy placówki, przewodnikami metodycznymi,  metodami i narzędziami jakimi posługują się nauczyciele w trakcie prowadzenia zajęć. Wraz z partnerami będziemy wymieniać się doświadczeniami, a także zdobywać nowe umiejętności i nawiązywać dalszą współpracę.

Pragniemy wziąć udział w kursie pt. "Interculturality at School". Kurs pozwala na rozwijanie podstawowej wiedzy o konfliktach w środowisku wielokulturowym,  proponuje metody rozwiązywania konfliktów międzykulturowych, wspiera wymianę najlepszych praktyk z lokalnymi nauczycielami, przedszkolami i szkołami na temat sposobów łagodzenia konfliktu, pomaga przemyśleć system szkolny i przedszkolny, aby wprowadzić działania gwarantujące zrozumienie międzykulturowe.

Jeden nauczyciel weźmie udział w dwu tygodniowym kursie  z języka hiszpańskiego kończącym się egzaminem i certyfikatem na poziomie B2. Podczas kursu uczestnik nie tylko pogłębi znajomość hiszpańskiego, ale także zaznajomi się z dydaktyką nauczania języków obcych. Kurs dostarcza materiały dotyczące metodologii i najnowszych podejść do nauczania hiszpańskiego jako języka obcego.

Trzy osoby wezmą udział w dwu tygodniowym  kursie  języka angielskiego w Irlandii. Kurs ten oferuje połączenie zajęć w języku angielskim, warsztatów, wizyt w miejscach o znaczeniu historycznym i archeologicznym oraz działań społeczno-kulturalnych. Został zaprojektowany, aby pomóc nauczycielom z poziomem A2-B1 w rozwijaniu ich kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim, aby umożliwić im interakcję z uczniami w codziennych sytuacjach.

Główne cele to: pomoc  w rozwijaniu umiejętności (zwłaszcza biegłości w mówieniu, słownictwie i wymowie) oraz w lepszym wykorzystaniu języka angielskiego jako środka komunikacji w grupie i w sytuacjach codziennych,  poprawienie znajomości języka angielskiego, aby móc uczestniczyć w partnerstwach programu Erasmus +.

Dwóch nauczycieli weźmie udział w tygodniowym kursie  "Innovative Approaches to Teaching". Kurs "Innowacyjne podejście do nauczania" jest praktycznym przewodnikiem, który pomaga poprawić jakość i skuteczność procesu edukacyjnego. Zachęca do kreatywności, organizowania projektów, integracji uczniów z mniejszości lub wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzia do rozwijania krytycznego myślenia.

Wyjazd do Pragi

W ramach programu Power „Inni, ale tacy sami– Different but the same” w dniach 18-22 lipca 2022 roku nauczycielki  Przedszkola  nr 11, Wanda Koter i Joanna Zaborowska,  uczestniczyły w kursie języka angielskiego na poziomie A2/B1,  prowadzonym przez British Council w Pradze, w Czec...

Wyjazd do Włoch

W dniach 16 – 20 maja 2022 roku nauczycielki Aneta Grusznic i Halina Zyśk gościły w placówkach Istituto Comprensivo Lucignano we Włoszech, gdzie wzięły udział w obserwacji zajęć (job-shadowing), w ramach projektu POWER „Inni, ale tacy sami - Different but the same”. Podczas pobytu nauczycielk...

Spain in English

On May 9-13, 2022, the teachers of Kindergarten No. 11: Claudia Chovgrani, Wanda Koter, Joanna Smalko and Marlena Solnica took part in job-shadowing (observation of teachers' work) in a school and preschool institution in Spain: Escola Els Arenys in Castellbisbal. It was another form of training for teachers under the ...

Wyjazd do Hiszpanii

W dniach 9- 13 maja 2022 roku nauczycielki Przedszkola nr 11: Claudia Chovgrani, Wanda Koter, Joanna Smalko i Marlena Solnica,  wzięły udział w  job-shadowing (obserwacja pracy nauczycieli) w placówce szkolno- przedszkolnej  w Hiszpanii:  Escola Els Arenys w Castellbisbal. Była to kolejna for...

Kurs językowy Malta

W dniach 9-20.08.2021, nauczycielki z naszego przedszkola: Joanna Smalko, Marlena Solnica oraz Magdalena Żak wzięły udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie. Podczas szkolenia w ACE English Malta miały okazję doskonalić swoje umiejętności w języku angielskim, poszerzać słownictwo, ćwiczyć gramatykę ...

Wyjazd do Hiszpanii, listopad 2019

RELACJA Z UDZIAŁU W KURSIE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W MALADZE W RAMACH  PROJEKTU „INNI ALE TACY SAMI” POWERSE-2019-1-PL01-KA101- 064180 Jedna z naszych nauczycielek, Pani Claudia Chovgrani wzięła udział w kursie języka hiszpańskiego w Maladze. Kurs rozpoczęła od testu i rozmowy ustnej, po której...