Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Power

INNI ALE TACY SAMI  

POWERSE-2019-1-PL01-KA101- 064180

CEL NASZEGO PROJEKTU:

Edukacja międzykulturowa zajmuje ważne miejsce w pracy naszego przedszkola, dla dzieci innej narodowości adaptacja jest bardzo trudna. Muszą zmierzyć się z inną kulturą, językiem, przyjętymi normami i zasadami. Sytuacja ta często może prowadzić do szoku kulturowego i być bardzo stresująca dla ucznia, ale także i nauczyciela.

Najczęstszą barierą jest język, ale również różnice między systemami edukacji, uwarunkowania psychologiczne i rozwojowe, status prawny dziecka i rodzica. Aby uniknąć sytuacji stresowych ale także widząc korzyści płynące z wprowadzania edukacji międzykulturowej i biorąc pod uwagę zainteresowanie dzieci, rodziców i nauczycieli tą tematyką, chcielibyśmy kontynuować i rozszerzyć ten aspekt edukacji w naszym przedszkolu.

W trakcie realizacji naszych celów chcemy by podjęte działania przyniosły poprawę w następujących obszarach:

Podniesienie kompetencji językowych ( język angielski i hiszpański) wśród pracowników naszego przedszkola. Istnieje potrzeba podniesienia poziomu znajomości języka angielskiego wśród nauczycieli i kadry kierowniczej oraz uzyskanie certyfikatu z języka hiszpańskiego by móc wykorzystać potencjał nauczyciela i wprowadzić drugi język obcy w przedszkolu.

Podniesienie tych kwalifikacji znacznie ułatwi kontakty międzynarodowe, pomoże w wymianie dobrych praktyk i da nowe możliwości dla różnych rodzajów projektów, a co najważniejsze pomoże w komunikacji z rodzicami i dziećmi, którzy mówią w innym języku.

- Nauczyciele poznają innowacyjne systemy edukacyjne w innych krajach, szczególnie związane z edukacją międzykulturową. Wymiana doświadczeń oraz wspólne działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji, kompetencji zarówno poprzez udział w szkoleniach, jak i udział w projektach (e-Twinning, Erasmus +) mają pomóc naszej instytucji stać się nowoczesną i otwartą instytucją.

Chcemy zdobyć nowe doświadczenia i przenieść je na grunt naszego przedszkola, biorąc pod uwagę wartości edukacyjne.

-Pragniemy uzupełnić program z zakresu wielokulturowej edukacji. Okres przedszkolny jest najlepszym momentem na zbudowanie poczucia akceptacji innych kultur, religii i postaw. Pozwoli to kształtować postawy otwarte na świat bez barier i wrogości.

Planujemy indywidualne wyjazdy nauczycieli i kadry zarządzającej, a także dwa wyjazdy związane z "job shadowing". Ważną kwestią jest podniesienie umiejętności językowych nauczycieli.

Wyjazdy mają umożliwić nauczycielom lepsze posługiwanie się językiem obcym, co znacznie ułatwi komunikację w kolejnych kontaktach i planowanych projektach międzynarodowych. Kurs językowy zostanie dostosowany do aktualnego poziomu nauczycieli. Mobilności również odpowiadają potrzebie odświeżenia oferty edukacyjnej naszej placówki.

Dzięki obserwacjom w wybranych instytucjach zagranicznych, przedszkole będzie mogło wdrażać nowe metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Współpraca międzynarodowa ułatwi naszej placówce uwzględnić w programie nauczania zagadnienia związane z kwestiami wielokulturowymi.

Wyjazdy pozwolą poznać kulturę i obyczaje innych krajów oraz przekazać tę wiedzę uczniom i innym nauczycielom. Kursy wyposażą nas w nowe metody nauczania i niezbędne narzędzia do tego.

W oparciu o analizę potrzeb przedszkola, nauczycieli i naszych uczniów, głównymi celami, które chcemy osiągnąć są:

- Podnoszenie świadomości kulturowej wśród uczniów i nauczycieli. Przygotowywanie dzieci do roli obywatela wielokulturowego i wielojęzycznego.

- Nawiązywanie kontaktów i nabywanie umiejętności, które umożliwią realizację międzynarodowych projektów, takich jak Erasmus + i e-Twinning.

- Wspieranie nauczycieli w procesie uczenia się języka angielskiego i hiszpańskiego.

- Udział w kursach i wyposażenie nauczycieli w nowe, innowacyjne metody i techniki pracy dydaktycznej i edukacyjnej z dziećmi w wieku przedszkolnym,

- Poprawa modelu uczenia się i nauczania poprzez obserwację tych procesów w innych krajach. Wykorzystanie najlepszych doświadczeń i praktyk.

-Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym jako instytucji aktywnej i dynamicznie rozwijającej się, która w swojej pracy z uczniami korzysta z najnowszych narzędzi, która stara się być instytucją otwartą na świat, dającą uczniom dobre wzorce.

Nauczyciele odwiedzą dwie placówki w ramach „job shadowing” (Istituto Comprensivo Lucignano we Włoszech oraz Escuela Infantil San Isidro w Hiszpanii). Podczas pobytu nauczyciele przyjmujący przedstawią nam plan, który wdrażają w pracy w środowisku wielokulturowym (obie placówki mają program edukacji międzykulturowej jako wiodący ze względu na dużą liczbę emigrantów).

Zapoznamy się z rocznym planem pracy placówki, przewodnikami metodycznymi,  metodami i narzędziami jakimi posługują się nauczyciele w trakcie prowadzenia zajęć. Wraz z partnerami będziemy wymieniać się doświadczeniami, a także zdobywać nowe umiejętności i nawiązywać dalszą współpracę.

Pragniemy wziąć udział w kursie pt. "Interculturality at School". Kurs pozwala na rozwijanie podstawowej wiedzy o konfliktach w środowisku wielokulturowym,  proponuje metody rozwiązywania konfliktów międzykulturowych, wspiera wymianę najlepszych praktyk z lokalnymi nauczycielami, przedszkolami i szkołami na temat sposobów łagodzenia konfliktu, pomaga przemyśleć system szkolny i przedszkolny, aby wprowadzić działania gwarantujące zrozumienie międzykulturowe.

Jeden nauczyciel weźmie udział w dwu tygodniowym kursie  z języka hiszpańskiego kończącym się egzaminem i certyfikatem na poziomie B2. Podczas kursu uczestnik nie tylko pogłębi znajomość hiszpańskiego, ale także zaznajomi się z dydaktyką nauczania języków obcych. Kurs dostarcza materiały dotyczące metodologii i najnowszych podejść do nauczania hiszpańskiego jako języka obcego.

Trzy osoby wezmą udział w dwu tygodniowym  kursie  języka angielskiego w Irlandii. Kurs ten oferuje połączenie zajęć w języku angielskim, warsztatów, wizyt w miejscach o znaczeniu historycznym i archeologicznym oraz działań społeczno-kulturalnych. Został zaprojektowany, aby pomóc nauczycielom z poziomem A2-B1 w rozwijaniu ich kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim, aby umożliwić im interakcję z uczniami w codziennych sytuacjach.

Główne cele to: pomoc  w rozwijaniu umiejętności (zwłaszcza biegłości w mówieniu, słownictwie i wymowie) oraz w lepszym wykorzystaniu języka angielskiego jako środka komunikacji w grupie i w sytuacjach codziennych,  poprawienie znajomości języka angielskiego, aby móc uczestniczyć w partnerstwach programu Erasmus +.

Dwóch nauczycieli weźmie udział w tygodniowym kursie  "Innovative Approaches to Teaching". Kurs "Innowacyjne podejście do nauczania" jest praktycznym przewodnikiem, który pomaga poprawić jakość i skuteczność procesu edukacyjnego. Zachęca do kreatywności, organizowania projektów, integracji uczniów z mniejszości lub wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych jako narzędzia do rozwijania krytycznego myślenia.

Spain in English

On May 9-13, 2022, the teachers of Kindergarten No. 11: Claudia Chovgrani, Wanda Koter, Joanna Smalko and Marlena Solnica took part in job-shadowing (observation of teachers' work) in a school and preschool institution in Spain: Escola Els Arenys in Castellbisbal. It was another form of training for teachers under the ...

Wyjazd do Hiszpanii

W dniach 9- 13 maja 2022 roku nauczycielki Przedszkola nr 11: Claudia Chovgrani, Wanda Koter, Joanna Smalko i Marlena Solnica,  wzięły udział w  job-shadowing (obserwacja pracy nauczycieli) w placówce szkolno- przedszkolnej  w Hiszpanii:  Escola Els Arenys w Castellbisbal. Była to kolejna for...

Kurs językowy Malta

W dniach 9-20.08.2021, nauczycielki z naszego przedszkola: Joanna Smalko, Marlena Solnica oraz Magdalena Żak wzięły udział w dwutygodniowym kursie języka angielskiego na Malcie. Podczas szkolenia w ACE English Malta miały okazję doskonalić swoje umiejętności w języku angielskim, poszerzać słownictwo, ćwiczyć gramatykę ...

Wyjazd do Hiszpanii, listopad 2019

RELACJA Z UDZIAŁU W KURSIE JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO W MALADZE W RAMACH  PROJEKTU „INNI ALE TACY SAMI” POWERSE-2019-1-PL01-KA101- 064180 Jedna z naszych nauczycielek, Pani Claudia Chovgrani wzięła udział w kursie języka hiszpańskiego w Maladze. Kurs rozpoczęła od testu i rozmowy ustnej, po której...