Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Programy

Wszystkie proponowane przez nas rodzaje, formy zajęć i zabaw, są ze sobą integralnie powiązane i wspierają wszechstronny rozwój dziecka. Obejmują zajęcia stymulujące język, myślenie, samodzielność, kreatywność, aktywność plastyczną, muzyczną, techniczną, motoryczną, zdrowotną oraz bliski kontakt dziecka ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym.

Zestaw programów zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2022/2023

L.p.Nazwa programu Autor programuOddział
1.„Zbieram, poszukuję, badam"Dorota Dziamska i Marzena BuchnatI, II, III, IV

 

“Dziecięca Matematyka” wg metody Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej"

Program “Dziecięca matematyka” różni się od dawnych programów dla przedszkoli. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym jest szeroko widziana: jest połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych.

Najważniejsze, jest zdobywanie przez dzieci osobistych doświadczeń. Osobiste doświadczenia, rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność, wpływają na tworzenie pojęć i doskonalenie wielu umiejętności.

W głównych celach kształcenia, autorki programu podkreślają znaczenie edukacji matematycznej we wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci i osiąganiu dojrzałości intelektualnej.

Dodatkowo realizujemy elementy nowoczesnych metod pedagogicznych:

“Metoda Dobrego Startu”

Metoda Dobrego Startu to system ćwiczeń stymulujących rozwój psychomotoryczny dziecka.

Założeniem metody, jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych i motorycznych. Są to funkcje, które leżą u podstaw czynności czytania i pisania. Usprawnianie ich, jak również kształtowanie lateralizacji (ćwiczenia ustalenia ręki dominującej) i orientacji w prawej i lewej stronie ciała, jest wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania

Zajęcia odbywają się według określonego schematu:

1. Zajęcia wprowadzające:

Ich celem jest koncentracja uwagi na rozpoczynających się zajęciach, rozwijanie świadomości własnego ciała oraz kształcenie orientacji w lewej i prawej stronie schematu ciała i przestrzeni.

W czasie zajęć prowadzone są ćwiczenia słuchu fonematycznego na tekście piosenki. Ćwiczenia te, rozwijają analizę i syntezę słuchową oraz zdolność różnicowania fonemów.

2. Zajęcia właściwe – składają się z trzech rodzajów ćwiczeń:

a) Ćwiczenia ruchowe – zabawa ruchowa nawiązująca do treści piosenki.

b) Ćwiczenia ruchowo – słuchowe. Do elementu ruchowego dołącza się element dźwiękowy. Rozwijana jest jednocześnie motoryka i percepcja słuchowa. Ćwiczenia te, występują podczas każdego zajęcia lecz za każdym razem są coraz bardziej skomplikowane.

c) Ćwiczenia ruchowo – słuchowo – wzrokowe, w których zaangażowane są wszystkie trzy analizatory.
Następuje tu demonstracja wzoru litery, jego omówienie, demonstracja sposobu wykonania oraz różne formy reprodukowania wzoru: całą ręką w powietrzu, najpierw w obecności wzoru, potem z pamięci, palcem na stole, na podłodze, ołówkiem na papierze, w liniaturze zeszytu, itp. Ważne jest dokładne łączenie ruchu i rytmu piosenki, zachowanie właściwego kierunku ruchu podczas kreślenia linii. Jest to faza uczenia się polisensorycznego, w którym dziecko angażuje wiele zmysłów: dotyk, ruch, wzrok, słuch.

3. Zajęcia końcowe – krótkie ćwiczenia relaksacyjne.

„Kinezjologia Edukacyjna”

Metoda Dennison czyli Kinezjologia Edukacyjna (Edu- K) to powstała w latach 1976-1980 metoda terapii i twórczej pracy z dziećmi oparta na znajomości wpływu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. Opiera się w praktyce na seriach ćwiczeń ruchowych, które działają pobudzająco na mózg i system nerwowy. Znana także jako Gimnastyka Mózgu (The Brain Gym®).

Kinezjologia Edukacyjna wykorzystuje proste ćwiczenia fizyczne opracowane w taki sposób, aby zintegrować pracę ciała i umysłu. Gdy mózg jest w stanie równowagi, ożywają naturalne mechanizmy, przywracające harmonię funkcjonowania.

Udział w zajęciach prowadzonych z zastosowaniem tej metody daje możliwości łatwiejszego uczenia się przez:

– wzrost rozumienia,

– poprawienie zdolności organizacyjnych,

– usprawnienie percepcji wzrokowo-ruchowej i słuchowo-ruchowej,

– poprawienie pamięci długo i krótkoterminowej,

– wzmocnienie koordynacji i współpracy półkul mózgowych,

– sprzyjanie rozwojowi abstrakcyjnego myślenia,

– wspomaganie pozytywnego nastawienia i równowagi emocjonalnej.

„Ruch Rozwijający”

Celem metody, jest budzenie w dzieciach poczucia własnej wartości, pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa, odpowiedzialności, wrażliwości, umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą.

Zgodnie z założeniami metody, prowadzone są ćwiczenia i zabawy ruchowe, wywodzące się z naturalnych potrzeb dziecka, opierające się na tzw. baraszkowaniu w kontakcie z dorosłym (pojawiającym się podczas rodzinnych zabaw we wczesnym dzieciństwie).

Zajęcia są dla dzieci okazją do uczestniczenia w cudzych emocjach, do czasowej identyfikacji ze stanem emocjonalnym innych dzieci oraz rozumienia i uznania punktu widzenia innych osób.

“Pedagogika zabawy” PSPiA KLANZA

 Pojęcie “zabawa” nasuwa celne skojarzenia: “coś, co jest przyjemne” i “coś, co wyzwala spontaniczne zachowania”, “coś, co daje radość”.
Pedagogika zabawy wybiera z repertuaru zabaw tradycyjnych czy terapeutycznych tylko te, które spełniają określone zasady, a zwłaszcza:

  • zapewniają dobrowolność uczestnictwa
  • uwzględniają wszystkie poziomy komunikowania
  • rozwijają pozytywne przeżycie jako wartość i unikają rywalizacji
  • posługują się różnymi środkami wyrazu

Program Common Future

Informujemy, że nasze przedszkole brało udział w programie międzynarodowym Comenius uzyskując grant w wysokości 15 000 euro. Nazwa projektu to Common Future (Wspólna Przyszłość). Realizacja projektu obejmowała okres od września 2012 roku do sierpnia 2014 roku. Nasi zagraniczni Partnerzy to: Węgry, Litwa, Anglia, Włochy, Hiszpania i Turcja.

Podczas trwania projektu osiągnęliśmy wszystkie zamierzone cele.

Naszym głównym celem było poznanie systemów edukacji krajów partnerskich. Ten projekt zbliżył wiele przedszkoli z Europy – mieliśmy aż sześciu partnerów: Turcję, Litwę, Włochy, Hiszpanię, Węgry i Anglię. Nauczyciele z każdego kraju pozyskali informacje na temat sposobów i metod nauczania kolegów, co posłużyło wzbogaceniu warsztatu pracy.

W czasie projektu każdy z partnerów przedstawił zabawy i zajęcia dydaktyczne z dziećmi oraz elementy dziedzictwa kulturowego: tradycyjne gry, piosenki, tańce, itp. Stworzyliśmy wspólny program działania dla wspólnej przyszłości. Produkty projektu zostały opublikowane w formie książki, biuletynów oraz filmów na stronie internetowej (www.commonfuture.eu), gdzie mogą je obejrzeć nauczyciele i osoby zainteresowane.

W naszym projekcie zrealizowaliśmy następujące tematy:
I. Program edukacyjny
II. Gry
III. Prace plastyczne
IV. Zajęcia tradycyjne (pieśni, tańce, uroczystości, teatrzyki kukiełkowe, itp )

Projekt dostarczył nam wiele radości, nowych przyjaźni, doświadczeń i umiejętności. W czasie naszej współpracy mieliśmy możliwość uczenia się i porozumiewania w językach każdego z krajów biorących udział w projekcie.

Dzieci także uczyły się podstawowych powitań i zwrotów. Doceniliśmy różnice i podobieństwa między naszymi krajami. Wspólna wizja współpracy to dla nas, uczestników projektu, Europa bez uprzedzeń, otwarta na inność kulturową, rasową i narodową.