Przedszkole nr 11 w Warszawie

Zestaw programów zatwierdzonych do realizacji w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Nazwa programu  Autor programu Oddział
1.

„Kocham przedszkole”

Mirosława Anna Pleskot

IV
2.  „Zabawy z porami roku”

Lewkowicz, Anna Tworkowska- Baraniuk

III i IV
3. „Od zabawy do nauki” D. Kucharska, A. Pawłowska- Niedbała,
D. Sikora- Banasik, J. Święcicka, E. Wilkos
I