Przedszkole nr 11 w Warszawie

Zajęcia dodatkowe

Ruch jest najbardziej naturalną i charakterystyczną cechą rozwoju człowieka. W wychowaniu fizycznym nadrzędną rolę odgrywa wspieranie, pielęgnowanie i zachowanie jak najbardziej naturalnych form ruchu oraz kierowanie rozwojem cech motoryki, w taki sposób, aby można rozwinąć i kształtować umiejętności ruchowe.

Gimnastyka korekcyjna jest częścią wychowania fizycznego, w której ruch został w pewnej mierze podporządkowany celom terapeutycznym. Przy pomocy ruchu możemy wpływać na prawidłową sylwetkę i postawę ciała. Postawa ciała jest nawykiem ruchowym! Jest jednym ze składników prawidłowego rozwoju oraz statycznej i dynamicznej sprawności ciała.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu kierowana jest głównie do dzieci z wadami niewymagającymi jeszcze postępowania rehabilitacyjnego. Wady w tym przypadku są wynikiem słabego umięśnienia, dystonii mięśniowej oraz nieprawidłowych nawyków w utrzymywaniu postawy ciała.

Uwzględniając wiek dzieci (3-6 lat), na zajęciach stosowane są głównie gry i zabawy oraz ćwiczenia indywidualne na konkretne wady postawy. Gry i zabawy dobierane są w taki sposób, aby spełniały kilka podstawowych kryteriów:

  • kształtowały odruch poprawnej postawy ciała;
  • oddziaływały na poszczególne grupy mięśniowe w celu likwidacji dystonii mięśniowej;
  • stwarzały możliwość utrzymania poprawnej pozycji w trakcie trwania całej zabawy czy gry ruchowej;
  • sprzyjały odciążeniu kręgosłupa od ucisku osiowego

Harmonogram zajęć gimnastyki korekcyjnej

Oddział I Jaskółki Poniedziałek 10:00-11:00
Oddział II Krasnale Poniedziałek  9:00-10:00
Oddział III Rybki  Środa 9:00--10:00 
Oddział IV Słoneczka  Środa 10:00-11:00