Przedszkole nr 11 w Warszawie

Projekt nr 1

logo

Przedszkole nr 11 realizuje międzynarodowy program Erasmus + w ramach funduszy europejskich „Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”

Nazwa projektu:

Rozwijanie umiejętności społeczno - emocjonalnych w wieku przedszkolnym (Developing socio-emotional skills at pre-school age )

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 września 2018  roku  do 31 sierpnia 2020 roku

Nasi zagraniczni Partnerzy:

Rumunia, Bułgaria, Łotwa, Turcja

flaga   flaga  flaga  flaga  flaga

 

Kwota dofinansowania projektu to 16 170 euro.

Celem naszego projektu jest rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych przedszkolaków poprzez działania, gry i interakcje społeczne w celu zapobiegania i zwalczania wykluczenia społeczno-emocjonalnego we wczesnych stadiach dzieciństwa. Chcemy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko dla dobrego samopoczucia dzieci.Cele projektu są związane z opracowaniem odpowiednich priorytetów o wysokiej jakości, promujących nabywanie umiejętności i zdolności, włączenia społecznego. Nauczyciele będą rozwijać swoje strategie nauczania i umiejętności zawodowe w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. Pragniemy by dzieci były lepiej zintegrowane ze środowiskiem szkolnym i społeczeństwem.Emocje są sposobem adaptacji do środowiska, a naszą rolą jest stworzenie warunków dla rozwoju emocjonalnego dzieci: sprawić, by dzieci zaufały sobie, aby czuły się dobrze z innymi.W każdej instytucji partnerskiej możemy zidentyfikować typowe problemy, takie jak:- agresywne zachowanie dzieci, które nie spędzają aktywnie czasu w rodzinie lub na które zbyt duży wpływ mają gry cyfrowe,- w przypadku braku modelu zachowań, dzieci biorą wzorce z zachowań postaci w grach online i mają trudności z interakcją z innymi w wyrażaniu emocji.

Cele:
1. Umiejętność rozpoznawania emocji u siebie i innych
2. Zarządzanie własnymi emocjami
3. Pozytywne zachowania w stosunku do innych.
4. Wyrażanie własnych emocji
5. Identyfikacja postaci z przedstawionych historii, zmiana wątku wydarzeń w celu stworzenia własnych opowieści.
6. zrobienie dziennika wszystkich bezpośrednich i pośrednich odbiorców.


Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych w wieku przedszkolnym będzie trwało 2 lata i będzie miało cztery podprojekty.

Etapy projektu:
Zaprezentowanie partnerów przedszkolnych za pośrednictwem filmu / październik 2018
Działanie 1 / Cel 1 / "Jak byś się czuł, gdyby ...?" / Listopad, grudzień (2018), styczeń (2019)
Działanie 2 / Cel 2 / "Co się dzieje, kiedy czuję ...?" Luty, marzec, kwiecień / 2019
Działanie 3 / Cel 3 / ,, Grajmy razem! ", Maj, czerwiec / 2019
Działanie 4 / Cel 4 / ,, Obraz z emocjami "październik, listopad, grudzień / 2019
Działanie 5 / Cel 5 / "Czy to dobrze czy źle ?!" Styczeń, luty, marzec / 2020
Aktywność 6 / Cel 6 / ,, Cudowne doświadczenie! "Kwiecień, maj, czerwiec / 2020

Projekty będą realizowane przez 1-2 tygodnie, a na koniec każdy z uczestników opublikuje dowody na działania, wpływ na dzieci, wrażenia rodziców i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.

Oczekiwane rezultaty:
1. słownik 4 projektów dotyczących emocji / działań,- wspólny zestaw narzędzi do oceny umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci dla każdego projektu tematycznego;
2. lepsza współpraca między nauczycielami, dziećmi i rodzicami.- mniej konfliktowych sytuacji i mniej agresywnych zachowań wśród dzieci w grupie docelowej,- zachowania prospołeczne dzieci, które są świadome swoich uczuć i zamieniają swoje negatywne emocje na pozytywne.
3. cyfrowe opowieści o działaniu terapeutycznym, oparte na rysunkach dzieci, które ćwiczą swoje umiejętności cyfrowe.


Będziemy śledzić:
- poprawę interakcji między przedszkolakami a relacją nauczyciel-dziecko
-  korzystanie z urządzeń cyfrowych.

Nauczyciele wykorzystają wyniki każdej oceny projektu tematycznego, aby zmierzyć postępy dzieci pod względem zdolności społeczno-emocjonalnych i poziomu realizacji celów projektu.

 

Realizując cale naszego programu partnerskiego, zaprosiliśmy do przedszkola rodziców naszych przedszkolaków. Wzięli oni udział w warsztatach dotyczących emocji.

 

Bułgaria

29-10-2019
nauczyciele
W dniach 14- 18 października w mieście Veliko Tyrnowo w Bułgarii odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu ERASMUS+. Gościliśmy w przedszkolu ,,Słoneczko", gdzie nau (...)

Łotwa

29-10-2019
dzieci bawią się przedmiotami
W ramach programu ERASMUS+ od 13 do 17 maja 2019r. nauczyciele Przedszkola nr 11 odwiedzili partnerskie przedszkole w miejscowości SALASPILS na Łotwie. Kraje partnerskie, Rumunia, (...)