Przedszkole nr 11 w Warszawie

Legendy Polski

W projekcie bierze udział oddział II i IV z Przedszkola nr 11 w Warszawie ,oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu oraz klasa 1 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze. Ideą projektu jest poznanie legendy z regionu partnera. Zarówno dzieci jak i nauczyciele będą mieli okazji uczyć się nawzajem po przez technologie informacyjne.

Cele

- Poznanie legend pochodzących z regionów partnerów projektu.
- Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych,
- rozwijanie umiejętności współpracy i pracy w grupach,
- rozwijanie umiejętności artystycznych.

Postęp działań

Projekt będzie realizowany od 18 lutego 2019 do 8 marca 2019 r. 
Projekt zakłada: 
- zapoznanie dzieci z ideą projektu,
- wysłanie powitanki do partnera,
- podczas pierwszego tygodnia praca z legendą własnego regionu,
- podczas kolejnych dwóch tygodni omawianie legendy z regionu partnera.