Przedszkole nr 11 w Warszawie

Projekt nr 2

Przedszkole nr 11 realizuje międzynarodowy program

Erasmus + w ramach funduszy europejskich

„Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół”

Nazwa projektu:  FRIENDLY EUROPEAN EXPERIENTIAL LEARNING (FEEL)

Realizacja projektu obejmuje okres od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2021 roku

Nasi zagraniczni Partnerzy:

Słowacja, Rumunia, Włochy, Turcja

 

 

FRIENDLY EUROPEAN EXPERIENTIAL LEARNING (FEEL) 2019-1-SK01-KA229-060795_3

CEL NASZEGO PROJEKTU:

 • wymiana dobrych praktyk
 • współpraca z instytucjami partnerskimi, są to:  przedszkole Materska Skola Juhoslovanska 4 na Słowacji, Przedszkole Aliağa w  Turcji , przedszkole Gradinita Cu Program Prelungit Nr.6 w Rumunii, przedszkole ICS G. Verga di Scordia we Włoszech.

Naszym głównym celem w tym projekcie jest współpraca z nauczycielami z krajów partnerskich, obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach partnerskich, odkrywania bogactw naturalnych i kulturowych geografii które są zgodne z tematem naszego projektu: „Przyjazny europejski eksperymentalny proces uczenia się”. Obejmuje cztery tematy: tradycje ,ekologię, kulturę i życie społeczne, technologie i innowacje w edukacji szkolnej.

Będziemy szukać możliwości rozwiązywania problemów poprzez współpracę, naukową wiedzę i postęp techniczny w kierunku zrównoważonego rozwoju. Nasz projekt opiera się na czterech głównych czynnikach: edukacja, nauczyciel, uczeń, przedszkole, które możemy podsumować jako program nauczania. Skupimy się na uczeniu się od siebie nawzajem, jak korzystać z innowacyjnych i interaktywnych metod pracy z dziećmi poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach w instytucjach partnerskich.

Wszyscy partnerzy wezmą udział w konkursie na tworzenie logo projektu. Stworzymy wirtualną bibliotekę, dzięki której wszyscy uczestnicy będą mieli dostęp do utworzonych prezentacji, filmów, rysunków, zdjęć.

Aby zrealizować nasz projekt i jego cele, skoncentrowaliśmy nasze działania na siedmiu aspektach.

Są to:

 1. Aspekt artystyczny (tradycyjna sztuka i rzemiosło, tradycyjne stroje, piosenki i tańce);
 2. Aspekt środowiskowy (działania związane z recyklingiem, naturalny nawóz kompostowy, zrównoważony rozwój);
 3. Aspekt ekologiczny (wymiana nasion, ogród ekologiczny, książka ogrodnicza);
 4. Kulturalny aspekt (tradycyjny bohater / bajki / opowiadania, tradycyjne gry, tradycyjne zwyczaje, miejsca kulturalne / historyczne);
 5. Aspekt społeczny (lalki tradycyjnych bohaterów, granie w gry, włączenie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, festiwal, projekt wystawy);
 6. Aspekt technologiczny (platformy eTwinning / konferencje TwinSpace, rozmowy na skype, logo i konkurs, strona internetowa, filmy dokumentalne, działania programistyczne, piosenki / tańce DVD, PPT, e-książki);
 7. Aspekt innowacyjny (aktualizacja treści projektu Erasmus + z działaniami projektu, projektowanie ogrodów ekologicznych, praca z odpadami); Festiwal (zorganizowane wydarzenie, w ramach którego wszystkie produkty projektu zostaną zaprezentowane lokalnej społeczności we wszystkich szkołach partnerskich)

 Dzięki projektowi:

 • Nastąpi wzrost zainteresowania uczniów książkami, materiałami edukacyjnymi i zajęciami.
 • Poprawią się kluczowe kompetencje, kreatywność i umiejętności uczniów i nauczycieli. Dzięki owocnej współpracy spodziewamy się rozwoju zawodowego nauczycieli i uczniów.
 • Oczekujemy, że wartość każdej szkoły partnerskiej wzrośnie z powodu nowej formy nauczania.