Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kolorowe zmysły- zabawy sensoryczno-plastyczne

Obcowanie z masami pachnącymi, sypkimi, mokrymi, szorstkimi czy twardymi wywołuje niezwykłe doświadczenia, co więcej wspomaga funkcje poznawcze dziecka. Program ma przede wszystkim wspomagać stymulacje wszystkich zmysłów dzieci.

Rozwijanie zmysłów odbywa się dzięki pracy rąk oraz wyodrębnionej wrażliwości danego zmysłu. Narządy zmysłu i ruchu współdziałają ze sobą, są od siebie zależne i nie da się tego oddzielić, to system powiązany. 

Zabawy sensoryczno- plastyczne rozładowują napięcie mięśniowe, pozwalają na wyciszenie, zrelaksowanie się dzieci. Pozwalając dziecku na dużą swobodę w działaniu, pozwalamy dzieciom z nadwrażliwością dotykową na spokojne poznanie materiału i zabawę według jego potrzeb.

 Założenia programu

  • Program napisany jest w oparciu o aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN.
  • Program kierowany jest do dzieci 3,4,5 i 6-letnich uczęszczających do Przedszkola nr 11 w Warszawie.
  • Realizacja programu odbywa się od 1.09.2018 do 31.05.2021.
  • Program zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez obcowanie z sensoryką, plastyką, rozwój zmysłów, uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej, wspieranie samodzielności, poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych, współdziałanie i wzajemną pomoc w celu osiągnięcia zamierzonych planów, pielęgnowanie krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu, wspieranie rozwoju poznawczego, rozwijanie motoryki małej i dużej.
  • Działania plastyczne mogą odbywać się na podłodze zabezpieczonej folią malarską, tak by umożliwić dziecku swobodę ruchu i działania. Zabawy mogą odbywać się również przy stolikach.
  • Program zakłada pracę zarówno z całą grupą oraz z podziałem dzieci na mniejsze grupki.