Przedszkole nr 11 w Warszawie

Język angielski

Zajęcia w języku angielskim odbywają się w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodniu w 15 minutowych blokach zabawowych w grupach 3-4 latków i 25 minutowych blokach w grupie 5-latków, podczas których nasi mali podopieczni grają, tańczą, słuchają historii, śpiewają, oglądają egzotyczne zabawki lub rozmawiają na przedstawione im tematy.
Zajęcia te są nieodpłatne!

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu odbywa się w formie zabawy, stymulującej proste wypowiedzi oraz uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka, z wykorzystaniem różnych pomocy: plansz tematycznych, słowników obrazkowych, środków Audio, Video oraz podręczników.
Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny, a narząd mowy jeszcze bardzo plastyczny i zdolny do bezbłędnego odtworzenia poznawanych obcojęzycznych słów. Nauka wtedy odbywa się zupełnie naturalnie i w związku z tym istnieje duża szansa na osiągnięcie przez dziecko dwujęzyczności.

 Zajęcia z języka angielskiego prowadzi mgr Natalia Siernicka posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Harmonogram zajęć języka angielskiego

  Środa Czwartek
Oddział I Misie 15:00-15:30 09:00-09:30
Oddział II Jaskółki 14:30-15:00 09:30-10:00
Oddział III Krasnale 13:30-14:00 10:00-10:30
Oddział IV Rybki 14:00-14:30 10:30-11:00

 
zajęcia języka agnielskiego