Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

erasmus+

 

Celem naszego projektu jest rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych przedszkolaków poprzez działania, gry i interakcje społeczne w celu zapobiegania i zwalczania wykluczenia społeczno-emocjonalnego we wczesnych stadiach dzieciństwa. Chcemy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko dla dobrego samopoczucia dzieci. Cele projektu są związane z opracowaniem odpowiednich priorytetów o wysokiej jakości, promujących nabywanie umiejętności i zdolności, włączenia społecznego. Nauczyciele będą rozwijać swoje strategie nauczania i umiejętności zawodowe w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. Pragniemy by dzieci były lepiej zintegrowane ze środowiskiem szkolnym i społeczeństwem. Emocje są sposobem adaptacji do środowiska, a naszą rolą jest stworzenie warunków dla rozwoju emocjonalnego dzieci: sprawić, by dzieci zaufały sobie, aby czuły się dobrze z innymi.W każdej instytucji partnerskiej możemy zidentyfikować typowe problemy, takie jak:- agresywne zachowanie dzieci, które nie spędzają aktywnie czasu w rodzinie lub na które zbyt duży wpływ mają gry cyfrowe,- w przypadku braku modelu zachowań, dzieci biorą wzorce z zachowań postaci w grach online i mają trudności z interakcją z innymi w wyrażaniu emocji.

Cele:
1. Umiejętność rozpoznawania emocji u siebie i innych
2. Zarządzanie własnymi emocjami
3. Pozytywne zachowania w stosunku do innych.
4. Wyrażanie własnych emocji
5. Identyfikacja postaci z przedstawionych historii, zmiana wątku wydarzeń w celu stworzenia własnych opowieści.
6. zrobienie dziennika wszystkich bezpośrednich i pośrednich odbiorców.


Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych w wieku przedszkolnym będzie trwało 2 lata i będzie miało cztery podprojekty.

Etapy projektu:
Zaprezentowanie partnerów przedszkolnych za pośrednictwem filmu / październik 2018
Działanie 1 / Cel 1 / "Jak byś się czuł, gdyby ...?" / Listopad, grudzień (2018), styczeń (2019)
Działanie 2 / Cel 2 / "Co się dzieje, kiedy czuję ...?" Luty, marzec, kwiecień / 2019
Działanie 3 / Cel 3 / ,, Grajmy razem! ", Maj, czerwiec / 2019
Działanie 4 / Cel 4 / ,, Obraz z emocjami "październik, listopad, grudzień / 2019
Działanie 5 / Cel 5 / "Czy to dobrze czy źle ?!" Styczeń, luty, marzec / 2020
Aktywność 6 / Cel 6 / ,, Cudowne doświadczenie! "Kwiecień, maj, czerwiec / 2020

Projekty będą realizowane przez 1-2 tygodnie, a na koniec każdy z uczestników opublikuje dowody na działania, wpływ na dzieci, wrażenia rodziców i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.

Oczekiwane rezultaty:
1. słownik 4 projektów dotyczących emocji / działań,- wspólny zestaw narzędzi do oceny umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci dla każdego projektu tematycznego;
2. lepsza współpraca między nauczycielami, dziećmi i rodzicami.- mniej konfliktowych sytuacji i mniej agresywnych zachowań wśród dzieci w grupie docelowej,- zachowania prospołeczne dzieci, które są świadome swoich uczuć i zamieniają swoje negatywne emocje na pozytywne.
3. cyfrowe opowieści o działaniu terapeutycznym, oparte na rysunkach dzieci, które ćwiczą swoje umiejętności cyfrowe.


Będziemy śledzić:
- poprawę interakcji między przedszkolakami a relacją nauczyciel-dziecko
-  korzystanie z urządzeń cyfrowych.

Nauczyciele wykorzystają wyniki każdej oceny projektu tematycznego, aby zmierzyć postępy dzieci pod względem zdolności społeczno-emocjonalnych i poziomu realizacji celów projektu.