Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

erasmus+

 

Celem naszego projektu jest rozwój umiejętności społeczno-emocjonalnych przedszkolaków poprzez działania, gry i interakcje społeczne w celu zapobiegania i zwalczania wykluczenia społeczno-emocjonalnego we wczesnych stadiach dzieciństwa. Chcemy zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko dla dobrego samopoczucia dzieci. Cele projektu są związane z opracowaniem odpowiednich priorytetów o wysokiej jakości, promujących nabywanie umiejętności i zdolności, włączenia społecznego. Nauczyciele będą rozwijać swoje strategie nauczania i umiejętności zawodowe w zakresie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci. Pragniemy by dzieci były lepiej zintegrowane ze środowiskiem szkolnym i społeczeństwem. Emocje są sposobem adaptacji do środowiska, a naszą rolą jest stworzenie warunków dla rozwoju emocjonalnego dzieci: sprawić, by dzieci zaufały sobie, aby czuły się dobrze z innymi.W każdej instytucji partnerskiej możemy zidentyfikować typowe problemy, takie jak:- agresywne zachowanie dzieci, które nie spędzają aktywnie czasu w rodzinie lub na które zbyt duży wpływ mają gry cyfrowe,- w przypadku braku modelu zachowań, dzieci biorą wzorce z zachowań postaci w grach online i mają trudności z interakcją z innymi w wyrażaniu emocji.

Cele:
1. Umiejętność rozpoznawania emocji u siebie i innych
2. Zarządzanie własnymi emocjami
3. Pozytywne zachowania w stosunku do innych.
4. Wyrażanie własnych emocji
5. Identyfikacja postaci z przedstawionych historii, zmiana wątku wydarzeń w celu stworzenia własnych opowieści.
6. zrobienie dziennika wszystkich bezpośrednich i pośrednich odbiorców.


Rozwijanie umiejętności społeczno-emocjonalnych w wieku przedszkolnym będzie trwało 2 lata i będzie miało cztery podprojekty.

Etapy projektu:
Zaprezentowanie partnerów przedszkolnych za pośrednictwem filmu / październik 2018
Działanie 1 / Cel 1 / "Jak byś się czuł, gdyby ...?" / Listopad, grudzień (2018), styczeń (2019)
Działanie 2 / Cel 2 / "Co się dzieje, kiedy czuję ...?" Luty, marzec, kwiecień / 2019
Działanie 3 / Cel 3 / ,, Grajmy razem! ", Maj, czerwiec / 2019
Działanie 4 / Cel 4 / ,, Obraz z emocjami "październik, listopad, grudzień / 2019
Działanie 5 / Cel 5 / "Czy to dobrze czy źle ?!" Styczeń, luty, marzec / 2020
Aktywność 6 / Cel 6 / ,, Cudowne doświadczenie! "Kwiecień, maj, czerwiec / 2020

Projekty będą realizowane przez 1-2 tygodnie, a na koniec każdy z uczestników opublikuje dowody na działania, wpływ na dzieci, wrażenia rodziców i doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli.

Oczekiwane rezultaty:
1. słownik 4 projektów dotyczących emocji / działań,- wspólny zestaw narzędzi do oceny umiejętności społeczno-emocjonalnych dzieci dla każdego projektu tematycznego;
2. lepsza współpraca między nauczycielami, dziećmi i rodzicami.- mniej konfliktowych sytuacji i mniej agresywnych zachowań wśród dzieci w grupie docelowej,- zachowania prospołeczne dzieci, które są świadome swoich uczuć i zamieniają swoje negatywne emocje na pozytywne.
3. cyfrowe opowieści o działaniu terapeutycznym, oparte na rysunkach dzieci, które ćwiczą swoje umiejętności cyfrowe.


Będziemy śledzić:
- poprawę interakcji między przedszkolakami a relacją nauczyciel-dziecko
-  korzystanie z urządzeń cyfrowych.

Nauczyciele wykorzystają wyniki każdej oceny projektu tematycznego, aby zmierzyć postępy dzieci pod względem zdolności społeczno-emocjonalnych i poziomu realizacji celów projektu.